Dommeroppsettet lansert for 2016

Dommeroppsettet lansert for 2016

Dommeroppsettet er nå lansert og sendt til hver og en dommer på mail.
Oppsettet vil bli lagt ut her, men grunnet tekniske problemer får vi ikke lagt dette ut her i dag.Noe uklart?
Ta kontak med dommeransvarlig Janne Jansen Mob: 924 01 019